Incompany cursussen

De technologische ontwikkelingen waarmee organisaties moeten omgaan, volgen elkaar in een flink tempo op. Dit geldt óók voor de wet- en regelgeving waarmee een organisatie én u als professional te maken heeft. Echter, hoe zorgt u er nu voor dat u en uw collega’s helemaal up-to-date zijn én blijven op het gebied van wet- en regelgeving? En hoe zit het met de privacy van al uw betrokkenen, hoe kunt u die het beste beschermen?

MvK Consultancy kan u en uw collega’s hierbij helpen. Zo biedt MvK Consultancy diverse incompany cursussen aan, zowel op individueel niveau als voor uw hele afdeling of organisatie. Op die manier bent u snel én effectief bijgepraat over belangrijke en actuele onderwerpen en ontwikkelingen die voor u relevant zijn. Bent u benieuwd naar de verschillende mogelijkheden die MvK Consultancy biedt? 

Lees hieronder meer!

Aanbod incompany cursussen

Incompany cursus gezondheidsrecht

Met deze cursus zijn u en uw collega’s in een dag(deel) op de hoogte van de belangrijkste wet- en regelgeving in de gezondheidszorg. Afhankelijk van de inhoud en de duur van de cursus is het ook mogelijk om de cursus te laten accrediteren. Zo ontvangen u en uw collega’s ook de benodigde accreditatiepunten!

Om ervoor te zorgen dat het programma van de cursus zo goed mogelijk aansluit op de scholingsbehoeften van u en uw collega’s, wordt de inhoud van de cursus in afstemming met u opgesteld. Doordat het van belang is dat er in de cursus zoveel als mogelijk wordt ingegaan op de vragen die spelen onder u en uw collega’s, wordt het aanbevolen om voorafgaand aan de cursus te inventariseren welke vragen er spelen. Ook dit kan MvK Consultancy voor u doen. Zo kunt u zich blijven bezighouden met uw andere taken!

Incompany cursus privacy – algemeen

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze ‘nieuwe privacywet’ brengt een aantal nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee voor organisaties en professionals. Zo gelden er bijvoorbeeld nieuwe verplichtingen rondom de informatievoorziening naar betrokkenen toe en zijn er nieuwe regels opgesteld over hoe er omgegaan dient te worden met de beveiliging van persoonsgegevens.

Met de incompany cursus ‘Privacy – algemeen’ zorgt u ervoor dat u en uw collega’s in een dag(deel) volledig op de hoogte zijn van alle voor u relevante punten uit de AVG. Daarnaast wordt er uiteraard stil gestaan bij de andere privacyregels, zoals sectorspecifieke wet- en regelgeving en informatiebeveiligingsnormen.

AVG wetgeving in een vogelvlucht

Incompany cursus privacy – specifiek (incl. quickscan & verbeterpunten)

Is een algemene cursus over de privacy wet- en regelgeving niet voldoende en wilt u er een stapje bovenop doen in het verhogen van het privacybewust werken van uzelf en uw collega’s? In een dergelijk geval is de incompany cursus ‘privacy – specifiek’ de beste optie! Hierbij zal er voorafgaand aan de cursus worden gestart met een quickscan binnen uw organisatie. Tijdens de quickscan zal nagegaan worden in hoeverre de organisatie al werkt conform de geldende privacy wet- en regelgeving. Ook zal er geanalyseerd worden welke verbeterslagen er nog gemaakt kunnen (of dienen te!) worden. Tijdens de incompany cursus zal er naast het geven van informatie over de geldende wet- en regelgeving rondom privacy uitgebreid in worden gegaan op de resultaten van de

Vraag vrijblijvend informatie op!

Bent u benieuwd wat MvK consultancy op het gebied van cursussen voor uw organisatie kan betekenen? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op! Wij helpen u graag verder.

Email: info@marjoleinvankooij.nl