bel-me-niet-register
leestijd: 5 minuten
Facebook
Twitter
LinkedIn

Bel-me-niet register: “Ik word toch gebeld?”

Bel-me-niet register: waarschijnlijk kent u het wel. Stel, u wordt gebeld door een bedrijf die een ge-wel-dig-e aanbieding heeft die u écht niet mag missen. Juist: telemarketing. Nu is één telefoontje vaak nog niet zo erg. Het wordt echter meestal wél vervelend indien het regelmatig voorkomt. In een dergelijk geval wilt u waarschijnlijk weten welke rechten u heeft én wat u tegen deze ongevraagde telefoontjes kunt doen.

In deze blog duiken we zodoende dieper in het onderwerp telemarketing. Wat is het nu precies en hoe zit het wettelijk gezien in elkaar? Ofwel, wat mag er juridisch gezien wél en wat mag er niet? Welke rol speelt het bel-me-niet register hierin? En wat kunt u doen wanneer een bedrijf de regels overtreedt? Lees snel verder, het komt in deze blog allemaal aan bod! 

Hoe is telemarketing wettelijk geregeld?

We beginnen met de vraag: “Wat is telemarketing?”. De Dikke van Dale is kort maar krachtig in de definitie van telemarketing: ‘Telefonische verkoop’. Telemarketing is zodoende te zien als het verkopen of aanprijzen van bepaalde diensten of goederen door telefonisch contact.

Wanneer we kijken naar de wetgeving rondom telemarketing, komen we allereerst uit bij de Telcommunicatiewet. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen communicatie mét en zonder menselijke tussenkomst. Voor beide soorten communicatie gelden dan ook andere regels, die we hieronder zullen toelichten.

Communicatie zonder menselijke tussenkomst

Een voorbeeld van een dergelijke vorm van communicatie is het ontvangen van reclame per e-mail. De Telecommunicatiewet zegt hierover dat dit alléén is toegestaan indien de verzender van het bericht kan aantonen dat de ontvanger voorafgaand toestemming heeft gegeven. Dit is de zogenaamde opt-in regeling.

Dit betekent dus dat een organisatie u géén mails, smsjes, etc mag sturen zolang u daar géén toestemming voor hebt gegeven. Heeft u de betreffende organisatie wél toestemming gegeven, bijvoorbeeld door het achterlaten van een contactverzoek, dan mogen zij u berichten sturen.

Er geldt echter een uitzondering indien u reeds klant bent (geweest) bij de betreffende organisatie. Als u uw e-mailadres heeft verstrekt doordat u een bepaald product of dienst van hen afnam, mogen zij u hier wél op benaderen. Zij mogen u echter alleen berichten sturen over soortgelijke producten of diensten.

Wilt u dergelijke berichten tóch liever niet? U kunt uw toestemming altijd intrekken. Wettelijk gezien heeft u namelijk de mogelijkheid om uzelf kosteloos af te melden voor dergelijke berichten. Een organisatie moet hier zodoende gehoor aan geven.

Communicatie met menselijke tussenkomst

Hieronder vallen de ongevraagde telefoontjes waar we ons in deze blog op richten. De Telecommunicatiewet bepaalt over deze categorie dat er géén toestemming benodigd is. Organisaties mogen u dus in principe op deze manier benaderen.

Hierbij geldt echter één maar. Wanneer u bij een organisatie aangeeft dat u dergelijke communicatie niet meer wenst te ontvangen, dan mogen bedrijven u niet meer benaderen. Dit is de zogenaamde opt-out regeling.

Bel-me-niet register: dit kunt u doen tegen ongewenste telefoontjes!

De Telecommunicatiewet bepaalt dat er ‘een register’ moet zijn waarin de contactgegevens staan van personen die géén telemarketing (meer) willen ontvangen.

En daarmee komen we dan ook uit bij het bel-me-niet register. Wanneer u geen telemarketing (meer) wilt ontvangen, dan kunt u uw vaste en/of mobiele telefoonnummer inschrijven in het bel-me-niet register. Dit kan op de volgende manieren:

 • Online registreren: U kunt uw telefoonnummer via deze link aanmelden.
 • Een brief sturen naar Stichting Infofilter: Dit is de stichting die het bel-me-niet register beheert. Wanneer u uw telefoonnummer zodoende liever per post aanmeldt, kunt u een brief sturen naar Stichting Infofilter, Postbus 90720, 2509 LS, Den Haag.
 • Bellen met 0900-666 10 00: Wanneer u dit nummer belt, krijgt u een interactief menu waarmee u uw telefoonnummer kunt aanmelden bij het bel-me-niet register. Het bellen van dit nummer kost €0,15 per minuut.

Na inschrijving in het register mogen bedrijven u niet meer ongevraagd bellen met verkooppraatjes.


Ook hier gelden een aantal uitzonderingen:

Zo is een registratie in het bel-me-niet register alléén mogelijk voor natuurlijk personen in Nederland. Dit zijn:

 • Consumenten
 • Eenmanszaken
 • Maatschappen
 • Vennootschappen onder firma’s (Vof)


Voor rechtspersonen -zoals een BV, NV of stichting- is het niet mogelijk om telefoonnummers te registreren in het bel-me-niet register. Let wel, dit geldt alleen voor de rechtspersoon zélf. De natuurlijke personen binnen de rechtspersoon kunnen het zodoende wél. Zit u bijvoorbeeld in het bestuur van een stichting? En gebruikt u uw eigen mobiele telefoon ook zakelijk? Dan kunt u dát telefoonnummer registreren in het bel-me-niet register.

Daarnaast mogen bedrijven u wettelijk gezien in een aantal situaties nog wél bellen. Ook ná aanmelding bij het bel-me-niet register. Dit is het geval indien er wordt voldaan aan één van de volgende vier situaties:

 • U bent korter dan zes weken geleden ingeschreven in het bel-me-niet register. Het kan maximaal twee weken duren voordat een telefoonnummer is ingeschreven in het register. Ook mogen bedrijven een belbestand vier weken lang gebruiken. Hierdoor kan het voorkomen dat u tot zes weken na uw inschrijving in het bel-me-niet register nog telefoontjes krijgt. Na deze zes weken zou dit echter volledig over moeten zijn.

  U bent klant (geweest) bij de organisatie waardoor u gebeld wordt. Een inschrijving in het bel-me-niet register geldt alléén voor bedrijven waarmee u geen relatie heeft. Bedrijven waarbij u klant bent (geweest) mogen u dus blijven bellen. Maar: ze moeten u tijdens of na het telefoongesprek wél vragen of ze u in de toekomst mogen blijven bellen. Geeft u vervolgens aan dat u niet meer gebeld wilt worden? Dan mogen zij dit ook niet meer. In die situatie moet het bedrijf uw contactgegevens direct en kosteloos uit hun belbestand verwijderen. Dit heet het recht op verzet.

 • U heeft zelf aangegeven dat u gebeld wilt worden. Bijvoorbeeld indien u een contactverzoek heeft achtergelaten op de website van een bedrijf. In een dergelijk geval heeft u zelf gevraagd om gebeld te worden. Het betreffende bedrijf mag u in die situatie dan ook bellen. 

 • U wordt gebeld in het kader van telefonisch marktonderzoek. Het bel-me-niet register is niet van toepassing op telefonisch marktonderzoek. Dit betekent dat bedrijven u nog wél mogen benaderen hiervoor, ook na inschrijving in het bel-me-niet register. Wilt u echter ook hier geen onaangekondigde telefoontjes meer over ontvangen? Dan kunt u uw telefoonnummer tevens registreren voor het onderzoekfilter. Dit kunt u hier doen.

U staat ingeschreven in het bel-me-niet register, maar wordt tóch gebeld. Wat kunt u doen?

Organisaties die aan telemarketing doen, zijn verplicht om te controleren of de personen die ze willen bellen staan opgenomen in het bel-me-niet register. De personen die op de lijst staan, mogen niet worden gebeld.

Nu kan het alsnog voorkomen dat u wordt gebeld, ondanks uw inschrijving in het bel-me-niet register. In een dergelijk geval kunt u een klacht indien bij ConsuWijzer. ConsuWijzer stuurt deze klacht vervolgens door naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

De ACM kan later besluiten om de klacht te onderzoeken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen indien zij veel klachten over dezelfde organisatie hebben ontvangen. Daarbij heeft de ACM zelfs de mogelijkheid om een organisatie die in overtreding is, een boete te geven van maximaal 450.000,-.

Wordt u zodoende ongevraagd gebeld terwijl u ingeschreven bent in het bel-me-niet register? Dien dan zeker een klacht in bij ConsuWijzer! Dit kunt u doen via deze link.


Heeft u onze vorige blog al gelezen? Hierin vertellen wij alles over de do’s en don’ts van wachtwoorden! Lees hem hier.

Marjolein van Kooij

Marjolein van Kooij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij houden u graag op de hoogte van onze diensten en kwalitatieve blogs.